Familieopstellingen - groepsbehandeling

De werkwijze

De familieconstellatie wordt opgesteld door de cliŽnt, waarbij hij intuÔtief groepsleden kiest die plaatsvervanger zijn voor diverse familieleden. Degroepsleden kiezen representanten kennen een korte omschrijving van het probleem. De cliŽnt plaatst de representanten op gevoel in de ruimte, inclusief een plaatsvervanger voor de cliŽnt zelf. Dan komt de constellatie tot leven en worden eventuele 'verstrikkingen' zichtbaar en voelbaar. Het bijzondere van het op deze wijze maken van opstellingen is, dat de opgestelde vervang­ers op de hun aangewezen plek toegang krijgen tot soortgelijke gevoelens en onderlinge verhoudingen als de oorspronkelijke familieleden. Het sluit veel aan bij psychodrama / rollenspel  ( Moreno , gedragstherapie ) en Gestaltherapie ( Fritz Perls ) en cognitieve gedragstherapie ( Beck) . ( automatische irreele gedachten worden uitgedaagd naar realistische gedachten ) . Verder is het meewerken aan de opstelling / "het rollenspel" van anderen een diepgaande ervaring,  die veel inzicht en oplossing van deel-thema's van jezelf als rollenspeler kan geven.

In de volgende fase wordt, door de posities van de mensen te veranderen, een voor ieder zo optimaal mogelijk herordening volgens bepaalde principes gezocht.  In de laatste fase worden oplossende 'bevrijdende' uitspraken , ( realistische gedachten - cognitieve gedragstherapie )  gebruikt om de vastzittende emotionele energie weer te laten stromen.

De deelnemer wordt zich bewust van het feit, dat veel problematieken teruggevoerd kunnen worden naar het grotere familiesysteem,  waar iemand uit komt en waarbij 'verstrikkingen' en identificaties onbewust hebben plaatsgevonden. Verder ervaart de deelnemer heel concreet hoe dit zichtbaar gemaakt kan worden via een opstelling in de ruimte van "rollenspelers" van de betrokken familieleden.

Veel van deze behandel-wijze sluit aan bij systeem- en gezinstherapie van Virginia Satir , oplossingsgerichte therapie van de Shazer , de Jong en Berg , schematherapie van Jeffrey Young en Beck en er worden verschillende behandelwijzen van MBCT- mindfulness in gebruikt.

Ook worden er behandelwijzen uit de gewone gedragstherapie zoals systematische de-sensitisatie en gradual exposure gebruikt .     

Aantal deelnemers

pinguin gezinDe groep is in principe niet groter dan 12 personen. De minimale groepsgrootte is 5 personen.

Inhoud

Er wordt vooral ervaringsgericht gewerkt (naast toelichting en bespreking van de fenomenologische methodiek): de deelnemers aan de workshop dienen bereid te zijn om een eigen thema of problematiek in te brengen, opdat aan zichzelf en het eigen familiesysteem ervaren pinguin buigingwordt, wat voor invloed deze manier van werken heeft. Elke vraag kan ingebracht worden (relatieproblemen, depressie, werkgerelateerde problematiek, een ziekte, enz.) en wordt dan 'vertaald' naar een opstelling van representanten in de ruimte. Representanten hoeven zich enkel 'leeg' te maken, waarbij verstrikkingen en identificaties zichtbaar worden.

Met verplaatsingen, uitspraken van betrokkenen en nieuwe helende uitspraken wordt gaandeweg naar een oplossing gezocht, wat tenslotte bevrijdend en opluchtend voor de thema-inbrenger werkt. Er is beweging gekomen in een vastgelopen situatie. Ook alle andere deelnemers kunnen baat hebben bij een familieopstelling, omdat het feitelijk om universele thema's gaat, waarin iedereen zich kan herkennen.

Literatuur

pinguin familie
  • "De verborgen dynamiek van familiebanden", een therapeutische benadering van verstoorde familiebanden. Bert Hellinger, Gunthard Weber en Hunter Beaumont, Altamira-Becht, 2001 ISBN 90 6963 475 9
  • "Vliegen met sterke vleugels", Bert Hellingers familieopstellingen als basis voor geluk. Bertold Ulsamer, Altamira-Becht, 2003 ISBN 90 6963 595 X / NUR 777
  • "De praktijk van familieopstellingen", Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger, Verdieping en verbreding van de verborgen dynamiek van familiebanden. Altamira-Becht, 2002 ISBN 90 6963 555 0

- "Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie bij Depressie , Segal Z.W.,Williams J.M.G.      en Teasdale J.D. (2004) Uitgeverij Nieuwerzijds

- "de kracht van oplossingen" , Peter de Jong en Insoo Kim Berg , oplossingsgerichte

therapie , 2001 , Swets en Zeitlinger

- "Leven in je leven" , leer de valkuilen in je leven kennen , Young en Klosko , 1999 , Swets en Zeitlinger  

-  "Psychodrama" ,  Moreno

-  "Systeem- en gezinstherapie" , Virginia Satir Psychologie Praktijk en Familieopstellingen - Drs. J. Smets - Beek en Donk, Eindhoven, Mijdrecht, Vinkeveen