Familieopstellingen vragenlijst

Vragen om over na te denken voorafgaand aan een workshop

De vragen hieronder zijn bedoeld om belangrijke informatie over je familie te helpen herinneren of uit te zoeken. Alleen ingrijpende feiten zijn van belang. Informatie over karakter, persoonlijkheid of interesses zijn voor dit werk niet van belang.

klaproosjes

Voor wat betreft je herkomstfamilie hebben de vragen betrekking op je broers en zusters, je ouders en hun ouders en zusters, de grootouders, soms de overgrootouders en eventuele (levens-) partners van je ouders en grootouders. Voor wat betreft je huidige familie hebben de vragen ook betrekking op vorige partners en anderen uit een vorig huwelijk of relatie.

Deze vragenlijst is uitsluitend voor jezelf. Uit ervaring blijkt dat het verstandig is om zorgvuldig om te springen met het stellen van deze vragen aan familieleden. Respect voor het familiesysteem als geheel betekent goed af te wegen welke vragen op welk moment gesteld kunnen worden aan wie, gezien vanuit de plaats die men inneemt in de familie. Als bepaalde informatie niet beschikbaar komt, om wat voor reden dan ook, is het van belang ook dat te respecteren.

 

Wat is er gebeurd in je huidige familie of je herkomstfamilie dat tragisch of ongewoon is?

Is er iemand in je familie die...

 • jong is gestorven?
 • gestorven is terwijl jij, je partner, of een van je ouders nog jong waren (bijv. heeft een van je ouders zijn vader of moeder op jonge leeftijd verloren?)
 • gestorven is tijdens de bevalling?
 • ziek of gehandicapt is geraakt ten gevolge van een bevalling?
 • in een levensbedreigende situatie geweest is tijdens zwangerschap of bevalling?
 • zelfmoord heeft gepleegd? Of in een oorlogssituatie is gedood?

Heeft iemand in je familie...

 • een doodgeboren kind gehad?
 • een miskraam gehad of een abortus ondergaan? (in het algemeen heeft een abortus of een miskraam geen effect op de kinderen van een paar. Als er een systemisch effect is, is dat doorgaans op de relatie van het paar. Kinderen doen beter geen navraag naar abortussen of miskramen van hun ouders. Dat hoort thuis in het privédomein van de ouders).
 • een buitenechtelijk kind gehad?
 • een kind dat verlaten is of voor adoptie weggegeven?
 • een vroegere significante relatie gehad? (partner, echtgenoot, verloofde of minnaar).
 • een ernstige of langdurige ziekte gehad?
 • een lichamelijke of geestelijke handicap?
 • een ernstig misdrijf gepleegd?
 • de Holocaust overleefd?
 • het familiesysteem verlaten, bijvoorbeeld geëmigreerd?

Is er in je familie iemand die...

 • vermist geraakt is?
 • priester geworden is of een klooster in is gegaan?
 • uitgestoten of buitengesloten is?
 • die een ongewoon leven leidt?