Organisatieopstellingen


Organisatieopstellingen worden ook wel systeemopstellingen of bedrijfs-opstellingen genoemd. Een organisatie of afdeling vormt ook een systeem.

Ook in organisaties en bedrijven spelen veel verborgen dynamieken.

Een organisatieopstelling maakt duidelijk hoe de ordening binnen het bedrijf is. Heeft iedereen in de organisatie de juiste plek om goed te kunnen functioneren? En in welke verhouding staan zij tot het product en de visie van het bedrijf? Hoe liggen de onderlinge verhoudingen tussen afdelingen of managementleden? Welke gevoeligheden spelen er? Krijgt iedere persoon erkenning? Welke elementen ontbreken, of wie wordt buitengesloten? Door vragen en problemen neer te zetten in de ruimte, wordt datgene getoond wat tot nu toe nog niet gezien is. Het ontvouwt zich gedurende de opstelling.
Een organisatieopstelling kan leiden tot onverwachte inzichten. De opdracht­gever beslist uiteindelijk welke veranderingen hem of haar passend lijken.

Zonder een oordeel te vellen, bekijkt de opsteller/begeleider samen met de deelnemers de huidige situatie en de beperkingen en mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Het houdt in een pakket van 10 dagdelen, die in 10 middagen aangeboden wordt.

Voor meer informatie neem contact op met Josť Smets Tel. 040 - 2126015 of mail naar info@psycholoogsmets.nl.


Psychologie Praktijk en Familieopstellingen - Drs. J. Smets - Beek en Donk, Eindhoven, Deurne