Opleiding Familieopstellingen voor hulpverleners
Werken met familieopstellingen met cliŽnten op een individuele basis

Inhoud

Speciaal is deze opleiding bedoeld voor hulpverleners om eerst vertrouwd te raken om groepsmatig de systemische methode te leren kennen, maar vooral kussengevechtom in een 2e fase van het opleidingsprogramma te leren om zelf individueel in staat te zijn middels symbolen, visualisa­tie (Ursula Franke) of poppetjes (Sieglinde Schneider) of anderszins (ook met NLP-time-line) een therapeutische sessie te kunnen geven volgens de familieopstellings-methode.

Persoonlijk is mij de individuele manier van werken zeer zinvol gebleken bij patiŽnten/cliŽnten, die in eerste instantie wat gÍne hebben om in een groep te gaan. Ik heb verschillende ervaringen met cliŽnten, die juist in een veiligere individuele setting meer tot hun recht kwamen en goed uitkwamen met hun problematiek 'dar zu stellen' en naar een oplossing te brengen. Voor wat meer rationeel en cognitief ingestelde personen bleek de groeps-route, dus inclusief meerdere malen representant zijn en dan hun eigen opstelling doen, meestal meer zinvol te zijn.

Om individueel FO-sessies te kunnen geven, vraagt het naast het opdoen van veel ervaring ook een bepaalde basishouding en sensitiviteit, een goede balans van intuÔtie en kennis is daarbij nodig. Ook leert men systemisch werk te integreren in de beroepspraktijk. Aan al deze aspecten wordt aandacht besteed in de opleiding.

Programma

Het houdt in een pakket van 12 dagdelen, welke in 2 delen aangeboden wordt.

Deel 1 bestaat uit 3 keer 1 dag deelname aan de workshop familieopstellingen om te leren werken in groepsverband. De deelnemers dienen bereid te zijn om een eigen thema of problematiek in te brengen, opdat aan zichzelf en het eigen familiesysteem ervaren wordt, wat voor invloed deze manier van werken heeft.
Na afloop van elke dag is er een extra uur voor nabespreking supervisie voor de deelnemers aan deze opleiding.
De dagen zijn vrij naar keuze in te vullen in de periode tot december 2012.

Voorafgaand aan en/of tijdens deel 2 van het programma dient u minstens 3 keer te hebben deelgenomen aan de workshop familieopstellingen. De data hiervoor zijn te vinden in de agenda.

Deel 2 van het opleidingsprogramma bestaat uit vier dagen van 19:00 tot 21.30 uur. Zie ook pagina Agenda opleiding voor de data.
Aanvang deel 2 opleiding: Donderdag 21 oktober 2010.
De verdere data zijn: Donderdag 11 november, donderdag 25 november en donderdag 9 december.
Gelegenheid tot oefenen in eigen praktijk, met daarna casus-inbreng.

Aan het einde van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Vragenlijst

Voor aanvang van de opleiding wordt van de deelnemers verlangd een lijst met vragen in te vullen. Deze lijst kan vanaf de pagina Vragenlijst worden uitgeprint.
Deze ingevulde lijst opsturen naar Drs. J. Smets, Stratumsedijk 57, 5611 NC Eindhoven.

De vragen zijn bedoeld om belangrijke informatie over je familie je te helpen herinneren of uit te zoeken. Alle ingrijpende feiten zijn van belang. Informatie over karakter, persoonlijkheid of interesses zijn voor dit werk niet van belang.

Voor wat betreft je herkomstfamilie hebben de vragen betrekking op je broers en zusters, je ouders en hun broers en zusters, de groot­ouders, soms je overgrootouders en eventuele (levens-)partners van ouders en grootouders. Voor wat betreft je huidige familie hebben de vragen ook betrekking op vorige partners en kinderen uit een vorig huwelijk of relatie.

Deze vragenlijst is uiteraard voor jezelf. Uit ervaring blijkt dat het verstandig is om zorgvuldig om te springen met het stellen hulpverlenersvan deze vragen aan familieleden.
Respect voor het familiesysteem als geheel betekent goed af te wegen welke vragen op welk moment gesteld kunnen worden en aan wie, gezien vanuit de plaats die men inneemt in de familie. Als bepaalde informatie niet beschikbaar komt, om wat voor reden dan ook, is het van belang ook dat te respecteren.

Literatuur

boeken lezen Verplicht: Ursula Franke - Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien.


  • "De verborgen dynamiek van familiebanden", een therapeutische benadering van verstoorde familiebanden. Bert Hellinger, Gunthard Weber en Hunter Beaumont, Altamira-Becht, 2001 ISBN 90 6963 475 9
  • "Vliegen met sterke vleugels", Bert Hellingers familieopstellingen als basis voor geluk. Bertold Ulsamer, Altamira-Becht, 2003 ISBN 90 6963 595 X / NUR 777
  • "De praktijk van familieopstellingen", Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger, Verdieping en verbreding van de verborgen dynamiek van familiebanden. Altamira-Becht, 2002 ISBN 90 6963 555 0
  • "Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien", opstellingen in de verbeelding en in individuele therapie. Ursula Franke, Het Noorderlicht, 2005 ISBN 90 77290 07 9


Psychologie Praktijk en Familieopstellingen - Drs. J. Smets - Beek en Donk, Eindhoven, Deurne