Psychologie

Heeft u hier wel eens last van?


Een psycholoog kan u helpen, als u last heeft van:

 • Angsten
 • Depressie
 • Overspannenheid, burn-out
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • Relatieproblemen, problemen met vriendschappen
 • 'Vage' lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Psychosomatische klachten
 • Dwangmatig handelen of gedachten, die terugkomen
 • Identiteitsproblemen
 • Seksuele problemen
 • Problemen met ouder worden
 • Gezondheidsklachten, chronische ziekte

en kan u helpen bij:

 • Kind en jeugd problematiek
 • Opvoedingsproblemen
 • Adolescentie en puber problemen
 • Echtscheiding
 • Gezinsproblemen

Zo werkt Drs. Josť Smets:

In een eerste intakegesprek legt u uw probleem voor. Aan het einde van het gesprek wordt er een 5-tal testen uitgelegd, waaronder een klachtentest, 2 persoonlijkheidstesten, een draagkrachttest, een indicatietest voor psychologische valkuilen en een open vragenlijst.

U krijgt 1 Š 2 weken de gelegenheid om deze testen op uw gemak thuis in te vullen en daarna in te leveren. Deze testen worden bestudeerd, gescoord en uitgewerkt. Dit wordt de 2e sessie (de testen sessie) genoemd.

In de 3e sessie worden de klachten en de testen besproken en daarmee de behandelrichting bepaald.

Er kan dan bepaald worden of de verdere individuele route gevolgd moet worden, de gezinsroute (kinderen/jeugd) of de zogeheten 'route familieopstellingen'. In overleg kan natuurlijk altijd afgeweken worden van deze procedure, afhankelijk van de hulpvraag.

De voorlopige diagnose wordt gesteld en hij bespreekt met u wat eraan gedaan kan worden. Samen werkt u vervolgens naar een oplossing.

We streven naar gemiddeld 8 gesprekken met oog voor het verleden maar gericht op het functioneren in het hier en nu.
Een gesprek duurt ongeveer 3 kwartier.

Zorgpakket Familieopstellingen

Per 1 januari 2008 wordt de vergoeding voor (eerstelijns) psychologische zorg door zorgverzekeringen verhoogd. Er worden in het basispakket 8 behandelingen vergoed, met een eigen bijdrage van Ä 10, - per sessie. 
U kunt ook het Zorgpakket Familieopstellingen doen.
Dit pakket houdt het volgende in:

1 intakegesprek (individueel),
er worden uitgebreid testen en diagnostiek gedaan , in een daaropvolgend gesprek worden de testen besproken en wordt er al gestart met de behandeling : vaak wordt er voor de eclectische en generalistische benadering gekozen : de psychologische valkuilen worden besproken , met de cognitieve gedragstherapeutische benadering wordt gekeken , hoe negatieve , automatische gedachten uitgedaagd kunnen worden positiever en realistischer te worden ( A. Beck) , 1 keer deelnemen als representant/observant in een workshop familieopstelling en vertrouwd raken met de manier van werken, 1 keer deelnemen als thema inbrenger in een workshop familieopstellingen en uw eigen opstelling kunnen doen,
opnieuw individuele sessies om oplossingsgericht en met de valkuilen tot gedragsverandering te komen , aandacht individueel voor verdere opbouw van assertiviteit, die samen op gaat met de oplossingen, die o.a. ook uit de familieopstelling komen . De mogelijkheid bestaat er ook individueel voor een opstelling . Als laatste een evaluatie-gesprek .

Op de pagina Familieopstellingen en Werkwijze vindt u meer informatie.

Regressietherapie in combinatie met ademtherapie

Ook mogelijk is regressietherapie in combinatie met ademtherapie volgens het Mental Emotional Somatic (MES) model van Netherton en/of volgens de methode van Brandon Bays - De helende reis, opnieuw zal dan ook met cognitieve gedragstherapie gekeken worden , hoe negatieve , automatische gedachten uitgedaagd kunnen worden tot positieve, realistische gedachten. ( A.Beck )

Hoe maakt u een afspraak?

Op de pagina Consultatie vindt u meer informatie.


'Hoe wil ik verder met mijn relatie?'
Pieter (54) maakt een afspraak met een 1ste lijns psycholoog omdat hij niet weet wat hij met zijn leven aan moet. Zijn vrouw heeft korte tijd terug gezegd dat ze wil stoppen met hun huwelijk. Zijn vrouw woont inmiddels tijdelijk bij een vriendin. Pieter weet niet hoe hij hiermee om moet gaan.



Psychologie Praktijk en Familieopstellingen - Drs. J. Smets - Beek en Donk, Eindhoven, Deurne